تعارض منافع تعمیم یافته

از ویکی تعارض منافع
پرش به ناوبری پرش به جستجو

کل موضوع شغل در صورت عدم انطباق با قوانین تعارض منافع، به صورت کامل در تعارض منافع قرار می گیرد، همچون مهندس شاغل در شهرداری که در خارج از شهرداری مهندس ناظر یا طراح هم هست.

منابع