تعارض منافع غیرنهادی

از ویکی تعارض منافع
پرش به ناوبری پرش به جستجو

با تغییر شخص می توان از آن تعارض جلوگیری کرد، تعارض های ناشی از خویشاوندی، سهام داری و مالکیت و غیره ازجمله این موارد است.

منابع