تعارض منافع فردی

از ویکی تعارض منافع
پرش به ناوبری پرش به جستجو

در تعارض منافع فردی، یک فرد در موقعیت تعارض منافع قرار می گیرد. در اینجا منافع فرد در تعارض با منافع عمومی قرار می گیرد. در این نوع از تعارض منافع، یا فرد از جایگاه و موقعیتی که در آن قرار دارد در جهت منافع فردی خود استفاده می کند و یا قوانین و ساختار اداری دچار مشکل بوده و باعث شده است که فرد در موقعیت تعارض منافع قرار بگیرد. [۱]

نمونه ها

برای درک بهتر موضوع در اینجا به نمونه هایی از تعارض منافع فردی اشاره می شود: ـ پزشکی که بیمار خود را جهت انجام آزمایش به یک آزمایشگاه خاص هدایت می کند زیرا آن آزمایشگاه بابت هر بیماری که آن پزشک بفرستد به او درصدی از هزینه انجام آزمایش را به عنوان پورسانت می پردازد. ـ یک مدیر که به موجب قانون مسئول تعیین میزان حقوق و مزایا برای کارکنان اداره کل خود است و از سوی دیگر باید حقوق و مزایا خودش را هم مشخص نماید. او از این موقعیت در جهت نفع فردی خود سود برده و میزان حقوق و مزایایش را بالاتر از میران مجاز و مرسوم تعیین می کند.[۲] ـ جایگاه هایی که امکان «امضای طلایی» را دارند، نیز یکی دیگر از مصادیق تعارض منافع فردی هستند. منظور از امضای طلایی مواردی است که فرد در جایگاه کارشناس یا ناظر قرار دارد و مراجعه کننده به امضای وی جهت ادامه فعالیت خود نیاز دارد؛ برای مثال می توان به مهندس ناظر ساختمان اشاره کرد. [۳]

شیوه های مدیریت تعارض منافع فردی

از آن جایی که تعارض منافع فردی انواع موقعیت های تعارض منافع مانند موقعیت اشتغال همزمان، موقعیت درب های گردان، تعارض منافع دریافت هدیه، موقعیت اتحاد قاعده گذار و مجری، موقعیت اتحاد ناظر و منظور (نظارت شونده) و دیگر موارد را در برمی گیرد، راهکارهای مدیریت چنین موقعیت های تعارض منافعی هم بر اساس نوع موقعیت متفاوت و به گستردگی انواع موقعیت های تعارض منافع موجود است.

پانویس