تعارض منافع مالی و غیرمالی

از ویکی تعارض منافع
پرش به ناوبری پرش به جستجو

دسته‌بندی دیگری، انواع تعارض منافع را در دو طبقه‌ي کلی تعارض منافع مالی و غیرمالی قرار می‌دهد؛

  1. در دسته‌ي اول، موقعیت‌هایی قرار می‌گیرند که به‌نحوی، شامل منفعتی مالی می‌شوند. منفعت مالی می‌تواند املاک و مستغلات، سهام، حقوق و مزایا، هدیه، قراردادها و امثال آن باشد. در یک تعارض منافع که منفعتی مالی را شامل می‌شود، ضرورتاً نیازی به تبادل مالی نیست؛ بلکه همین که پای این منافع در میان باشد می‌توان شاهد حادث شدن موقعیت تعارض منافع مالی بود.
  2. در تعارض منافع غیرمالی اما، پای عنصری مالی در میان نیست و تعارض منافع ممکن است از روابط شخصی یا خانوادگی سرچشمه بگیرد. این تعارض منافع شامل هرگونه میل به انجام لطف در حق کسی یا هرگونه تعصبی است که به‌خاطر علاقه یا نفرت به کسی باشد. به‌طور کلی، در این دسته از منافع پای ارتباطات شخصی با فرد یا گروه‌ دیگر در میان است؛ یعنی این‌که نفع مالی خاصی را نمی‌توان برای کسی که در موقعیت های تعارض منافع قرار گرفته است متصور شد.[۱]

در سال‌های اخیر، در ادبیات موجود در باب تعارض منافع، توجه صرف به منافع مالی، به‌نفع توجه بیشتر به منافع غیرمالی تغییر کرده است. [۲]

منابع