تعارض منافع مزایا مزایا

از ویکی تعارض منافع
پرش به ناوبری پرش به جستجو

تعارض منافع مزایا مزایا یکی از انواع تعارض منافع است. زمانی که دو مزیت به هیچ عنوان نتوانند در کنار یکدیگر قرار گیرند این تعارض رخ می دهد. به عبارت دیگر برخی مزایا به صورت هم زمان نباید در یک نقش و یا یک کاربر وجود داشته باشند.

منابع