تعارض منافع مزایا نقش

از ویکی تعارض منافع
پرش به ناوبری پرش به جستجو

یکی از انواع تعارض منافع است. بعضا [[تجمیع مزایا و تجمیع نقش ها در کنار یکدیگر به تجمیع تعارض منافع منجر می شود، برای مثال اعضای دولت نباید اجازه سلب نمایندگی از اعضای مجلس را داشته باشند. علاوه بر موارد اشاره شده در بالا دسته بندی های دیگری از انواع تعارض منافع وجود دارد. تعارض منافع فردی و تعارض منافع سازمانی]]، تعارض منافع نهادی ]]یا تعارض منافع غیرنهادی، تعارض منافع موردی یا تعارض منافع تعمیم یافته ازجمله انواع مختلف تعارض منافع است.

منابع