تعارض منافع موردی

از ویکی تعارض منافع
پرش به ناوبری پرش به جستجو

کل شغل یا وظیفه در موقعیت تعارض منافع نیست، اما فرد میتواند در شرایط خاصی در این موقعیت قرار گیرد، همچون دادگاهی که یکی از طرفین دعوا از دوستان قاضی باشد.

منابع