تعارض منافع نقش نقش

از ویکی تعارض منافع
پرش به ناوبری پرش به جستجو

یکی از انواع تعارض منافع است. زمانی که دو نقش به هیچ عنوان نتوانند در کنار یکدیگر قرار گیرند این تعارض رخ می دهد. این تعارض زمانی معنا می دهد که دو نقش مختلف به یک کاربر یا گروه داده شود. تعارضاتی از نوع موقعیت اتحاد ناظر و منظور، اتحاد قاعده گذار و مجری و غیره در این نوع تعارض منافع قرار می گیرد.

منابع