تعارض منافع کاربر کاربر

از ویکی تعارض منافع
پرش به ناوبری پرش به جستجو

یکی از انواع تعارض منافع است. زمانی که دو کاربر به هیچ عنوان نتوانند یک وظیفه را به همراه یکدیگر انجام دهند؛ این مورد در سطح سازمانی بسیار رخ می دهد. در اکثر موارد زمانی که وظایف یکسان به سازمان های متعدد داده می شود، پاسخگویی آن ها به طورجدی تحت تأثیر قرار می گیرد. موقعیت دستگاه های متولی آلودگی هوا در اکثر کشورها درگیر چنین نوعی از تعارض منافع است.

منابع