درب های گردان در کارگزاری رسمی تأمین اجتماعی

از ویکی تعارض منافع
پرش به ناوبری پرش به جستجو

کارگزاری های رسمی تأمین اجتماعی جهت ارائه بهتر خدمات به بیمه شدگان سازمان ایجاد شده اند زیرا میزان تجمع افراد بیمه شده در شعب سازمان بسیار زیاد و باعث اتلاف وقت و ایجاد نارضایتی خدمات گیرندگان سازمان تأمین اجتماعی شده بود. کارگزاری ها به دو صورت تشکیل می شوند:

الف - کارگزاریهای حقوقی که با شرکت حداقل سه نفر ، در چارچوب ضوابط مشخص به ثبت رسانده می شود.

ب - کارگزاریهای حقیقی که توسط اشخاص حقیقی واجد شرایط ایجاد می شود.

در ضمن اهداف در نظر گرفته شده برای کارگزاری ها به شرح زیر است:

 • -دریافت لیست و دیسکت حق بیمه
 • -چاپ، تعویض و صدور دفترچه های درمانی
 • -تامین اعتبار دفاتر درمانی
 • -ابلاغ برگه های مطالباتی سازمان شامل صورت بدهی، اعلامیه، اخطاریه، اجرائیه و ...
 • -کمک به اجرای ماده ٦٦ قانون تامین اجتماعی از طریق انجام اقدامات پیگیری و وصول
 • -بازرسی از مقرری بگیران بیمه بیکاری
 • -پلاک برداری و شناسایی کارگاههای جدید
 • -صدور برگ پرداخت مربوط به بیمه شدگان اجباری و خاص
 • -ارسال و مراسلات کلیه نامه های اداری شعبه
 • -آموزش کارفرمایان (با اخذ مجوزهای لازم در آینده نزدیک واگذار می شود)
 • -پرداخت تعهدات کوتاه مدت (با اخذ مجوزهای لازم در آینده نزدیک واگذار می شود)
 • -بازرسی از دفاتر قانونی اشخاص حقوقی (با اخذ مجوزهای لازم در آینده نزدیک واگذار می شود)
 • -فعالیت های مربوط به تعمیم و توسعه بیمه شدگان

درب های گردان (ارتباطات پساشغلی)

موقعیت درب های گردان ناظر بر موقعیتی است که افراد میان بخش دولتی و بخش خصوصی جابه جا می شوند. درب گردان می تواند شامل افرادی که پس از بازنشستگی یا استعفا از بخش دولتی وارد بخش خصوصی می شوند، باشد. در صورتی که فرد پس از بازنشستگی از بخش دولتی وارد بخش خصوصی شود، به آن ارتباطات پساشغلی می گویند.[۱] امتیاز بسیاری از کارگزاری های سازمان تأمین اجتماعی به بازنشستگان این سازمان داده می شود زیرا از یک سو منعی برای بازنشستگان جهت دریافت چنین امتیازی وجود ندارد و از سوی دیگر این افراد به دلیل روابطی که در درون سازمان دارند، ساده تر می توانند این امتیاز را به دست آورند. همچنین چون آزمونی که جهت واگذاری امتیاز کارگزاری گرفته می شود، توسط خود سازمان طرح ریزی شده است و بازنشستگان بیش از هر فرد دیگری با مباحث و مطالب مربوط به سازمان و بیمه های آن آشنایی دارند، احتمال موفقیت در این آزمون برای بازنشستگان سازمان بیش از افراد خارج از سازمان است.[۲] آگاهی از وجود چنین موقعیتی در آینده بر عملکرد فعلی کارکنان سازمان تأثیر می گذارد و ممکن است آنها به سوی حمایت از کارگزاری ها و ایجاد تسهیلاتی برای آنها حرکت کنند. همچنین وقتی افراد بعد از بازنشستگی مسئول کارگزاری می شوند، می توانند از رانت های اطلاعاتی و ارتباطات خود در جهت کسب منافع بیشتر و رفع مسائل و مشکلات از راه های میان بر و غیرقانونی استفاده کنند.

پانویس