طرح مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران

از ویکی تعارض منافع
پرش به ناوبری پرش به جستجو

طرح مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران در نود و یکمین جلسه از دورۀ پنجم شورای اسلامی شهر تهران در تاریخ دهم مهرماه 1397 به تصویب رسید. این طرح به منظور کنترل و مدیریت تعارض منافع در سازمان شهرداری تهران در ۹ بخش و ۱۸ ماده تنظیم شده است.

مفاد طرح مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران

تعاریف

در بخش اول و ماده اول واژگان تعریف شده‌اند. واژگان و اصطلاحات تعریفشده در این ماده عبارتاند از: تعارض منافع؛ مدیریت تعارض منافع، بستگان، واحدهای تابعۀ شهرداری تهران، مدیران شهرداری تهران و واحدهای تابعه، کارکنان شهرداری تهران و واحدهای تابعه، هدیه

منع یا تحدید معاملات دارای موقعیت تعارض منافع

بخش دوم که با عنوان «منع یا تحدید معاملات دارای موقعیت تعارض منافع» ارائه شده است قانون منع مداخله را در نظر گرفته است اما آن را توسعه داده است. مثلا سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری خود را از شمول قانون منع مداخله مجزا می‌دانستند اما به شمولیت تمامی سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری در این طرح تصریح شده است. همچنین علاوه بر عضویت در هیئت‌مدیره، در این طرح بیان شده که اگر مدیران شهرداری بیش از ۵ درصد سهام شرکتی را داشته باشند یا بازرسی و حسابرسی و مشاوره آن را انجام دهند، شرکت مذکور نمی‌تواند طرف معامله با شهرداری قرار بگیرند. به علاوه اینکه این ممنوعیت معامله تا ۲ سال پس از خاتمه خدمت نیز ادامه پیدا می‌کند. مواد مندرج در این بخش به منظور مدیریت موقعیتهای تعارض منافع مرتبط با اشتغال همزمان و درب های گردان تنظیم شده اند. ضمانت اجرایی منع معاملاتی که در بخش «منع یا تحدید معاملات دارای موقعیت تعارض منافع» ذکر شده در ماده 6 آمده که اختیار فسخ یک‌ طرفه قراردادهایی که این موقعیت تعارض منافع را دارند به شهرداری تهران داده است.

منع یا تحدید همزمان دو یا چند شغل، پست و سمت

بخش سوم با عنوان «منع یا تحدید همزمان دو یا چند شغل، پست و سمت» ماده هفتم، هشتم و نهم را شامل می‌شود. در ماده هشت و نه ممنوع شده است که کارکنانی که پروانه نظام‌مهندسی دارند، از این پروانه استفاده کنند، یا وکلا و کارشناسان دادگستری که با شهرداری تهران همکاری می‌کنند، در پرونده‌هایی که علیه شهرداری تهران اقامه می‌شود همکاری کنند.

منع یا تحدید در استخدام

در بخش چهارم تحت عنوان «منع یا تحدید در استخدام» به‌کار گیری بستگان مدیران در طی دورۀ مسئولیت آنان ممنوع شده است. اما برای جلوگیری از تضییع حقوق افراد، قراردادهای استخدامی که بر مبنای آزمون‌های فراگیر و رسمی استخدامی منعقد می‌شود از شمول این بند مستثنا می‌شوند.

ممنوعیت دریافت هدایا

در بخش پنجم دریافت پاداش و عیدی بیش از حدی که در قانون تصریح شده است، از سوی مدیرانی که عضو هیئت‌ مدیره واحدهای تابعه شهرداری هستند ممنوع شده است. در این بخش علاوه بر اینکه دریافت هدیه از سوی مدیران و کارکنان مطابق با دیگر قوانین کشور ممنوع اعلام شده، شهرداری تهران ملزم شده است فهرست اشخاص حقوقی دریافت‌کننده کمک‌های شهرداری را به‌صورت برخط منتشر نماید.

سایر بخشها

بخش ششم با عنوان «شفافیت سفرهای خارجی» انتشار عمومی اطلاعات سفرهای خارجی کارکنان و مدیران شهرداری تهران، حداکثر تا سه هفته پس از پایان سفر را الزام آور کرده است. در بخش «تنبیهات اداری» ذکر شده که عدم رعایت مفاد این مصوبه در حکم تخلفات اداری است، در بخش «گزارشگری تخلف» شهرداری تهران مکلف شده آیین‌نامه‌ای را در رابطه با گزارش‌دهی امن تخلفات ظرف ۶ ماه تهیه نماید و به تصویب شورا برساند. گزارشگری تخلف بحثی به روز در دنیا است که نظارت متمرکز را که نظارتی ناکارآمد است به نظارت عمومی که همه شهروندان را درگیر می‌کند تبدیل می‌کند.[۱]

توقف اجرای ماده 7 طرح مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران

شعبه 12 دیوان عدالت اداری در تاریخ 11 خرداد 1398 تابع تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای ماده 7 مصوبه مدیریت تعارض منافع شورای شهر تهران مصوب 16/7/1397 مستندا به فقدان نص قانونی پشتیبان و خروج تخصصی موضع قاعده از حدود صلاحیت شورای شهر اقدام به صدور دستور موقت توقف اجرای ماده 7 نموده است. [۲]

پانویس