مدیریت تعارض منافع درب های گردان

از ویکی تعارض منافع
پرش به ناوبری پرش به جستجو

تعارض منافع درب های گردان موقعیتی است که در آن افراد بین بخش خصوصی و دولتی جابه‌جا می‌شوند (هم از بخش دولتی به خصوصی و هم از بخش خصوصی به دولتی). این موضوع می‌تواند به‌ضرر بخش دولتی تمام شود، چراکه افراد با انباشتی از اطلاعات مربوط به منافع عمومی که در بخش دولتی کسب کرده‌اند وارد بخش خصوصی می‌شوند و در آنجا براساس اطلاعات به‌دست آورده از بخش دولتی اقدام به جذب منافع خصوصی و احتمالا ضربه به منافع دولتی می‌کنند.[۱]

راهکارهای مدیریت تعارض منافع درب های گردان

بررسی تجربه کشورهای مختلف در موضوع مدیریت تعارض منافع و پدیده درب گردان نشان می دهد که راهکارهای اتخاذ شده در کشورهای مختلف کاملا متفاوت بوده و متناسب با بسترهای قانونی، اجتماعی و فرهنگی جوامع است. به عنوان مثال ملاحظه می شود که سیستم قانونی انگلیس برای مبارزه با تعارض منافع کاملا متفاوت با فرانسه و آمریکا است و آلمان مدل بینابینی را اتخاذ نموده است. از این رو کپی برداری این راهکارها بدون بومی سازی امری خطرناک است. [۲].

با این وجود راهکارهایی وجود دارند که تقریبا در تمامی کشورها پذیرفته شده اند. در اینجا چند مورد از آن ها را مرور می کنیم:

  1. محدودیت های تعارض منافع پس از خدمت: در این حالت برای کارمندان دولت پس از بازنشستگی دوره استراحت در نظر گرفته می شود. بدین مفهوم که این کارمندان بین یک تا سه سال یا حتی بطور دائمی از پذیرش مناصب خاص در بخش خصوصی منع می شوند. برای مثال در اساسنامه تعارض منافع آمریکا بسته به موقعیت فرد محدودیت های یک ساله، دو ساله و دائمی وضع شده است [۳].
  2. قوانین محدود کننده: منبع اصلی ممنوعیت ها و محدودیت های اشتغال پسادولتی قوانین هستند. این قوانین علیه تعارض منافع ناشی از اشتغال پسا دولتی مانند قوانینی که به طور عمومی با تعارض منافع مقابله می کنند، کدهای رفتاری پر از جزییات هستند که برای اطلاع رسانی به کارمندان طراحی شده است تا بدانند چه چیزی رفتار غیر اخلاقی محسوب می شود و چگونه باید از آن پرهیز یا آن را مدیریت کرد.[۴]
  3. قرار دادن یک بند مربوط به محدودیت های اشتغال پسادولتی در قراردادها (قراردادهای استخدام افراد): این بند مثال خوبی از ابزارهای حقوقی است. درج بندهای خاص مربوط به اشتغال پسادولتی در قرارداد امضا شده، می تواند یک مبنای محکم برای اعمال ممنوعیت های تعریف شده باشد و پاسخ مقتضی برای اعتراضات در روال های قضایی فراهم آورد.(همان)
  4. افشای تعارض منافع: خود اظهاری کارمندان به منظور ارزیابی و انجام اقدامات مناسب به هنگام جستجوی شغل در بخش خصوصی توسط آن ها


پانویس

الگو:پانویس