مطالعات اسنادی

از ویکی تعارض منافع
پرش به ناوبری پرش به جستجو

مطالعات اسنادی از روش های شناسایی مصادیق تعارض منافع است. همانطور که در ابتدا بیان شد، درک موقعیت تعارض منافع بدون توجه به اهداف دستگاه و جایگاه آن غیرممکن خواهد بود. چنانچه در تعریف تعارض منافع نیز ذکر شده است، انجام بی طرفانه و بدون تبعیض وظایف و اختیارات قانونی هدف نهایی تشخیص موقعیت های با منافع متعارض است. بنابراین قبل از پرداختن به موضوع تعارض منافع مطالعه دقیق چارت سازمانی، قوانین و مقررات بالادستی حاکم در دستگاه، فرایندها و روش های حاکم بر دستگاه حائز اهمیت است. از طرف دیگر هرچند تحلیل سیستمی یا تحلیل شبکه برخی گلوگاه های تعارض منافع را تشخیص دهد، اما احتمالاً تعداد زیادی از این گلوگاه ها ها با استفاده از محدودیت های پیشینی بسته شده است. بنابراین اشراف کامل بر اسناد بالادستی و همچنین فرایندها و شیوه های داخلی دستگاه یکی از ضرورت های حاکم بر تحلیل موقعیت های با منافع متعارض است.

منابع