موقعیت تعارض منافع اتحاد ناظر و منظور در اتاق بازرگانی

از ویکی تعارض منافع
پرش به ناوبری پرش به جستجو

سازمان شفافیت بین‌الملل فساد را سوءاستفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی، تحت تأثیر منافع شخصی یا روابط و علایق خانوادگی، تعریف می‌کند. می‌توان گفت كه شاكله همه فسادها به وجود آمدن موقعيت‌های [[تعارض منافع] است. [۱] سازمان شفافیت بین‌الملل تعارض منافع را شرایطی می‌داند كه در آن افراد یا نهادها (كه می‌تواند دولت، رسانه، كسب‌وكار یا سازمان مدنی باشد) با انتخاب بین وظایف خود و منافع شخصی‌شان مواجه ‌گردند. ‌[۲]تعارض منافع معمولاً دو شکل دارد؛ تعارض منافع فردی (شخص‌محور) و تعارض منافع سازمانی (سازمان‌محور). [۳]


موقعیت اتحاد ناظر و منظور

تعارض منافع ناشی از موقعیت اتحاد ناظر و منظور (نظارت‌شونده)، موقعیتی است که در آن یک فرد یا سازمان، مسئولیت نظارت بر خود را می‌کند. به عبارت دیگر آن فرد یا سازمان، همزمان هم در جایگاه نظارت‌کننده و هم در جایگاه نظارت‌شونده در یک حوزه مشخص قرار می‌گیرد. [۴] موقعیت تعارض درآمد و وظیفه نيز به صورت ساختاری موجب می‌گردد كه مسئولين و كاركنان به وظيفه اصلی خود عمل نكنند. [۵]


باید توجه داشت که به طور معمول کسب درآمد اولین وظیفه هر شخص و سازمانی است. در واقع خدمت به همنوع پس از رسیدگی به منافع شخصی قابل تحصیل است. نمی‌توان از فردی انتظار داشت به نفع دیگران از درآمد خود صرف‌نظر کند. بنابراین اگر فرآیندها و روش‌ها شخص را در موقعیتی قرار دهد که اجرای وظیفه محوله به وی به کاهش درآمدش بیانجامد، شخص یا سازمان در موقعیت تعارض منافع قرار گرفته است. [۶]


اتحاد ناظر و منظور در اتاق بازرگانی

با توجه به ترکیب و وظایف ارکان سه‌گانه اتاق بازرگانی ایران، به نظر می‌رسد در این میان، هیئت‌رئیسه از جایگاه و اختیارات ویژه‌ای برخوردار است، زیرا: [۷]

- در بسیاری از موارد به ویژه در برنامه بودجه سالانه، وظیفه تهیه پیش‌نویس مصوبات هیئت نمایندگان را بر عهده دارد.

- مسئولیت اجرای مصوبات شورای عالی نظارت و هیئت نمایندگان را بر عهده دارد.

- ۳ نفر از اعضای هیئت ‌رئیسه در شورای عالی نظارت حضور دارند.


به عنوان مثال، هیئت‌رئیسه پیش‌نویس بودجه را، به‌ عنوان برنامه اصلی اقدامات سالانه، به هیئت نمایندگان پیشنهاد می‌دهد و پس از تصویب، مسئولیت اجرای آن را بر عهده دارد. همچنین رئیس و دو نایب‌رئیس اتاق در شورای عالی نظارت از عملکرد مالی خود دفاع کرده، بر عملکرد خود نظارت دارند و به تعیین خط مشی کلی بودجه‌ای نیز می‌پردازند. به تعبیر دیگر، در زمینه مسائل مالی، مسئول تنظیم سیاست‌های کلان بودجه، مسئول بررسی و پیشنهاد بودجه، مسئول خرج بودجه، مسئول تصویب بودجه و مسئول نظارت عالی بر چگونگی خرج بودجه دارای اشتراکات اثرگذاری هستند. در چنین شرایطی، مسئله سیاست‌گذاری و نظارت در سازمان با مشکل جدی مواجه خواهد شد. [۸]

پیوند به بیرون


منابع و پانویس‌ها