موقعیت سهام داری و مالکیت

از ویکی تعارض منافع
پرش به ناوبری پرش به جستجو

یک موقعیت تعارض منافع است. موقعیت سهام داری و مالکیت نیز مشابه موقعیت تعارض وظایف و مشاغل هم زمان است. فردی که در مجموعه ای سهم دارد نمی تواند در مشاغل دولتی که تأثیر مستقیم بر آن مجموعه دارد مشغول به فعالیت باشد، چراکه تصمیمات وی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر مجموعه مایملک وی تأثیر می گذارد. [۱]

"ارتباطات سهامداري" يا "مالكيت شركتهاي مرتبط با تصميمگيري" یا همان موقعیت سهام داری و مالکیت يكي از مصاديق ايجادكننده تعارض منافع براي كاركنان/ مسئولين حاكميتي، مالكيت يا ارتباط سهامداري با شركت يا مؤسساتي است كه توسط آن كاركنان/ مسئولين قاعده گذاري مي شوند يا تحت نظارت قرار مي گيرند.اين نوع ارتباطات باعث ايجاد تعارض بين منافع شخص و منافع عموم مردم مي گردد. [۲]

مصداق

براي مثال سهامدار بودن در شركت هاي مرتبط با حوزه فعاليت وزارتخانه مربوطه مصداق اين نوع تعارض منافع است.[۳]

در مثالی دیگر؛ مدیرکل دفتر برنامه ریزی برق و انرژی طی بخشنامه ای به خاطر مصرف زیاد کولرهای گازی از طریق دولت، سازمان های دولتی را موظف به حذف این نوع کولرها و استفاده از سرمایش مرکزی می کند. تحقیقات به طور شفاف نشان نداده است که سرمایش مرکزی انرژی کمتری از کولرگازی مصرف می کند. مدیرکل دفتر برنامه ریزی برق و انرژی مالک یک شرکت بازرگانی واردکننده و خدمات پس از فروش سرمایش مرکزی است. مورد بیان شده صرفاً مثال است و در دنیای واقعی رخ نداده است. [۴]

منابع