ویکی تعارض منافع:درباره

از ویکی تعارض منافع
پرش به ناوبری پرش به جستجو

تعارض منافع به گواه تجارب عملی و پژوهش‌های تجربی، ریشه‌ی بسیاری از ناکارآمدی‌ها، اختلال‌ها و اشکال متنوع فساد است که منجر به تضعیف ظرفیت اجرایی حاکمیت و تشدید فقر و نابرابری و بی‌اعتمادی در جامعه می‌شود. مدیریت تعارض منافع یکی از پیش‌شرط‌های اصلاح نظام حکمرانی و بازسازی و تقویت اعتماد و رضایت عمومی است. مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی در راستای مطالعه و ترویج ابعاد مختلف تعارض منافع در ایران اقدام به راه‌اندازی دانشنامه مجازی مدیریت تعارض منافع کرده است. این دانشنامه مانند دانشنامه‌های مجازی رایج باز بوده و افزودن مدخل و اصلاح مداخل موجود توسط دیگرا پژوهشگران و کاربران در آن امکان‌پذیر است. مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه مجموعه‌ای متشکل از دانش ‌آموختگان رشته‌ های علوم انسانی و اجتماعی است که تلاش می‌کنند تا از طریق ایجاد و تقویت شبکه‌های اصلاحی بتوانند گام‌هایی در حل مسائلی همچون تقویت ظرفیت اجرایی حاکمیت، توانمندسازی جامعه، شفافیت، مقابله با فساد، فقر، نابرابری و تعارض منافع، برداشته و از رهگذر گسترش حکمرانی شبکه‌ای، زمینه را برای کارآمدسازی حاکمیت و تقویت جامعه مدنی فراهم آورند.